Açık Yazılım Ağı

Gönüllü geliştirilen yazılımlarla oluşan bir yazılım vakfı

Vakıf Kimliğimiz ve Sınırlarımız

Eser Ozvataf profil resmi

Hakkımızda bölümüne bir göz gezdirdiyseniz, AYA’nın kendini bir "yazılım vakfı" olarak tanımladığını fark etmişsinizdir.

Peki “yazılım vakfı” olmak nedir?

Yazılım vakıfları, açık kaynak ve özgür yazılım projelerini desteklemek, geliştirmek ve korumak amacıyla kurulan kar amacı gütmeyen organizasyonlardır.

AYA özelinde, resmi kurumlar nezdinde bir resmiyetimiz bulunmadığı için “gönüllülerin AYA ile bağlayıcı bir ilişkisi olmaksızın, ihtiyaç anları için bir araya gelip sosyal yarar için bilişim çözümleri üretmesi”ni sürdürülebilir kılmak adına bu organizasyon kimliğini benimsiyor ve bu sınırlarda kalmaya özen gösteriyoruz.

Çalışma modelimizi belirleyen akışlarımıza İşleyiş bölümünden ulaşmanız mümkün. Zira yazının geri kalanında yazılım vakfı kimliğinin bizi nasıl konumladığı ve hangi sınırları çizdiğini açıklamaya çalışacağım.

Resmiyet ve Gönüllülük

AYA internet üzerindeki “sanal topluluklardan” farklı değildir ve AYA’nın bir parçası olmak özel durumlar hariç gönüllülük esası ile sağlanır. Nasıl insanlar kendileri sosyal medya üzerinde "çay sevenler topluluğu" oluşturup buna istedikleri gibi girip çıkabiliyor veya kendilerini o grubun bir üyesi olarak tanıtabiliyorlarsa; AYA’da da herhangi bir resmi üyelik, üye takibi ve benzeri süreç olmaksızın kişilerin benimseyebileceği veya reddedilebileceği bir gönüllülük yapısı vardır.

Gönüllülerimizin grup içinde ve dışındaki hareket ve söylemleri tamamiyle kendi bakış açılarını yansıtmakta, ve kendi sorumluluklarındadır. AYA’nın web sitesi olan acikyazilimagi.com üzerindeki bilgiler haricinde kalan her türlü kaynak yanıltıcı olma riskine sahiptir.

Çalışmalarımızın Kapsamı

AYA olarak çalışmalarımızın kapsamı her zaman STKlar/yetkili kurumlar/akredite kurumların bir alternatifi olmak yerine, tamamlayıcısı olmak yönünde oldu. Bilişim dünyasında tekrar kullanılabilirliğin önemini vurgulayarak, üretilen çözümlerin dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi bir zamanda tekrar kullanılabilir kılınması ve açık kaynak olarak dünya hazinesine kazandırılması dışında bir amaç taşımadık.

Bu esaslarda AYA bir sağlayıcı, işletici veya yüklenici rolde değil, yarar sağlayacak akılcı mühendislik çözümlerinin geliştirilmesinde ve korunmasında kendine görev atfetmektedir.

Çözümlerin Hak Sahipliği

AYA projeler ve proje grupları için bir “liman” görevi görür. Kendi tanınırlık ve ağ avantajını kullanarak aslında Türkiye’de açık kaynak geliştirme yapmak isteyenler için bir platform sağlar.

Nasıl ki,

  • Bir hackathon esnasında yapılan projeler proje ekibine ait, ama hackathon çıktıları ve hackathon esnasındaki kaynaklar organizasyona aitse,
  • Docker Hub veya GitHub üzerinde yer alan projeleri bu platformlar barındırıyor olsalar dahi, içeriklerinden kurum olarak sorumlu değilse,

AYA da farklı bir konumda durmuyor. Odaklandığımız nokta insanların açık kaynak geliştirmek için önlerinden birçok engeli kaldırmak. Bu sayede ekosisteme yeni projeler ve açık kaynak gönüllüleri kazandırıyoruz.

Projeler ve Portföyümüz

AYA, gönüllülük esasıyla geliştirilmek istenen projeleri “kuluçka programına” alarak onları desteklemeyi hedefler.

Kuluçkaya alınacak projeler için beklediğimiz temel kriterler İşleyiş bölümünde yer almaktadır.

Kuluçkaya alınan projelere gerekli kaynakları sağlamak, projelerin gelişim süreçlerine yardımcı olmak, ve belirli bir süre sonra bu projeleri “mezun” olmasını sağlamak AYA’nın temel modelini oluşturur.

Mezun projelerin GitHub üzerindeki varlıkları ve kontrolü açık yazılıma ağı GitHub organizasyonuna transfer edilir. Elbette ki açık kaynak geliştirme pratikleri doğrultusunda bunlardan herhangi bir an için kopya almak (fork) daima mümkündür.