Açık Yazılım Ağı

Gönüllü geliştirilen yazılımlarla oluşan bir yazılım vakfı

Genel Çatı

AYA bir yazılım vakfıdır. Bünyesinde birbirinden bağımsız ilerleyen projeler bulunur.

Projeler

AYA’da projeler, projelerin atanan liderleri tarafından yürütülür. Her proje için proje liderinin tasarruflarıyla bir proje ekibi oluşturulur.

Ancak AYA’nın teşvik ettiği model, kamp-us, patika.dev, yazılımcı ağı vb. önceden oluşturulmuş toplulukların projeleri yürütüyor olmasıdır.

Proje lideri projenin ihtiyaçlarına istinaden AYA’dan uzman kaynağı veya teknik ihtiyaçlar talep edebilir. Bu talepler, AYA’nın kaynak havuzlarından karşılanır.

Yeni proje önerilerini Proje Fikir Formu aracılığı ile iletilmelidir.

Proje Ekibi

Her proje ekibinde bir proje lideri bulunur. Projenin ekibinde kalıcı olarak yer alan ve katkıda bulunan kimselere ise proje üyesi (maintainer) denir.

Ancak açık kaynak projelerinde olduğu gibi, AYA’da da proje katkıcısı (contributor) olmak için proje ekibinde yer almak gerekmez. Dışarıdan gelen katkılar, proje ekibinin sabit üyeleri tarafından değerlendirilir ve projeye dahil edilmesine karar verilir.

Proje ekiplerinde yer almak için Gönüllü Formu aracılığı uzman havuzumuzda bilgilerinizin yer almasını sağlamalısınız.

Proje Geliştirme Süreci

Proje geliştirme süreci, proje liderinin belirlediği süreçlere göre yürütülür. Her ekibin kendi otonom standartları olabilir. AYA’nın buradaki tek beklentisi projelerimiz için belirlediğimiz temel kriterlere uyulmasıdır.

Temel Kriterlerimiz

  • Permissive veya CopyLeft bir lisans ile açık kaynak olarak yayınlanması,
  • Projenin herhangi bir alan adına bağlı olması durumunda bu alan adının sahipliğinin devredilebilir olması,
  • İhtiyaç olduğunda projenin hızla devreye sokulabilmesi için gerekli eylem planının hazır olması,
  • Veri tutmamak, herhangi bir yasal yükümlülüğü ihlal etmemek,
  • Davranış Kodumuza uygun davranmak,

Proje Değerlendirmeleri

Projelerin değerlendirişmesi AYA’nın kendi zaman uygunluğuna göre yapılır. Değerlendirme sonucunda projelerin kuluçkaya alınması, destek verilmesi ve mezun edilmesi gibi kararlar alınır.