Açık Yazılım Ağı

Gönüllü geliştirilen yazılımlarla oluşan bir yazılım vakfı

afet.org

Herhangi bir afet öncesi ve afet esnasında kullanılmak üzere projelendirilen bir afet yönetim sistemi

gonullu.io

Dernek, vakıf, kullanıcı grubu vb. organizasyon etkinlikleri ve çalışmalarının koordinasyonunda kullanılmak üzere projelendirilen bir gönüllü yönetim sistemi

⚠️

kayit.io

Organizasyonların birbirleri arasında veri takası yapabilmesi için projelendirilen bir kayıt yönetim sistemi

yazilimciagi.com

Açık Yazılım Ağı gibi oluşumların yapı taşı olan yazılım gönüllülerinin bir arada olabilmesi, iletişimi kaybetmemeleri için oluşturulan bir yazılım topluluğu.