Açık Yazılım Ağı

Gönüllü geliştirilen yazılımlarla oluşan bir yazılım vakfı

kayit.io

kayit.io logo
Organizasyonların birbirleri arasında veri takası yapabilmesi için projelendirilen bir kayıt yönetim sistemi Bağlantı 🡥
⚠️ Değerlendiriliyor

Durum: Henüz fikir aşamasında.

Amaç: Organizasyonların birbirleri ile güvenli veri kanalı oluşturarak acil ve özel durumlarda veya rutin olarak; kişilere ve akışlara bağlı kalmaksızın veri sağlayıcılar ile veri kullanıcılarına bir platform sağlamak.

Kullanıcılar: Veri sağlayan ve kullanan her türlü kişi ve kuruluş.

Etiketler: kayit